Crisma Innovativ informationshantering baserad på erfarenhet

Hem

Välkommen till Crisma konsult.

Crisma Konsult har närmare 30 års erfarenhet inom området informationslogistik som omfattar ärende- och dokumenthantering, processkartläggning och arkiv- och bevarandefrågor. Projekt har även genomförts som omfattar generellt förändringsarbete, Lean Administration och införande av processorienterad klassificeringsstruktur. Över 500 införandeprojekt finns med på referenslistan. Även förstudier för att skapa underlag för olika former av upphandlingar har genomförts.

Det är dock många IT-investeringar som inte når upp de mål eller förväntningar som satts upp i samband med inköp och implementering.

Detta kan bero på ett flertal olika faktorer som i kombination kan ge ödesdigra konsekvenser.

Problem är bland annat:

Före, under och efter ett införandeprojekt kan Crisma Konsult därför vara det stöd som säkerställer att investeringen kommer till nytta.

Inom offentlig sektor har Crisma Konsult en unik kompetens och ett sort nätverk som kan bidra med spetskompetens inom många områden. Crisma Konsult är även leverantörsoberoende.

Kontakta oss på Crisma Konsult för att ta del av vad vi kan bistå med för att hitta den bästa lösningen för just er.