Crisma Innovativ informationshantering baserad på erfarenhet

Nyheter

Mars 2015 – pågående
Uppdrag på Skogsstyrelsen bestående i en revidering av kravbild, genomförande av RFI samt upphandling/avrop och införande av ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem kompletterat med arkivredovisning.

Under 2018 kommer även stöd avseende GDPR-införandet och förvaltning av ärende och dokumenthantering ingå i uppdraget

Planerad sluttidpunkt juni 2018.

December 2014 – Mars 2016
Uppdrag på Energimyndigheten som omfattar förberedelsearbete för anslutning till gemensam statlig e-arkivtjänst (Statens Servicecenter) samt utbyte av myndighetens ärendehanteringsplattform. Avser såväl förstudiefaser som projektfaser.