Crisma Innovativ informationshantering baserad på erfarenhet

Referenser

Christer Schultzén har implementerat, utbildat och supporterat ett mycket stort antal kunder framför allt inom den statliga och kommunala sektorn. 2013 och framåt har de huvudsakliga uppdragen varit inriktade mot förstudier och planering för implementation av e-arkiv både inom offentlig och privat verksamhet.

Christer har ett mycket stort nätverket av kontakter, både inom användarledet och i leverantörsledet, samt har en unik kompetens och ställning på marknaden vilket innebär att det finns ett stort antal referensobjekt.

Kontakta oss för att erhålla referenser som redan har infört det som ni planerar.