Crisma Innovativ informationshantering baserad på erfarenhet

Tjänster

Crisma Konsult arbetar rikstäckande och leverantörsoberoende och har specialiserat sig på offentlig sektors och privat näringslivs behov av råd och stöd i samband med förvaltning, hantering, upphandling och driftsättning av verktyg och rutiner för ärende-, informations- och dokumenthantering samt e-arkivering.

Christer Schultzén har 30 års erfarenhet från statlig tjänst och som företagsledare i ett IT-bolag specialiserat på ärendehanteringsprodukter. Detta har medfört ett stort antal uppdrag i det offentliga Sverige där över 500 implementeringar av lösningar genomförts.

Erfarenheter och unik kompetens från många års arbete med moderna informationstekniklösningar i kombination med stort nätverk gör att företaget kan erbjuda ett kvalificerat och leverantörsoberoende stöd inom områdena:

Exempel på de tjänster som erbjuds är:

Tjänster erbjuds även i samverkan med Kristina Lundqvist som har lång erfarenhet inom diarie- och arkivverksamhet. Läs mer på www.lundqvistkonsult.se.